Loading...
This group was abandoned by its founder and is avaliable to claim for ownership for as low as $1.95 per month. Claim it before someone else does!
Description: พวกเราเหล่านักศึกษา อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีกา...
Founded in: May 2010
Number of Members: 116
Monthly pageviews: 131
Potentional Monthly Revenue: $26.79
(Estimation based on traffic and internal)
Create a New Group

Forum Index > ปรากฏการณ์ใหม่ เด็กแห่สมัครเรียน"ครู" เพิ่มขึ้น

napasinn 5 years ago
ActivityRank: 0
ตามที่ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชัน) ประจำปี 2553 พบว่า ในปีนี้มียอดผู้สมัครทั้งสิ้น 98,143 คน ใน 94 สถาบัน 888 คณะ/สาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจำนวน 70,003 คน สิ่งหนึ่งที่พบ คือ “คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กลายเป็นคณะยอดฮิตที่มีผู้สมัครมากที่สุดถึง 3,530 คน รับเพียง 360 คนเท่านั้น

อะไรที่ทำให้วิชาชีพครูกลับมาอยู่ในความสนใจ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะสามารถสะท้อนวงการการศึกษาไทยอย่างไรบ้างนั้น...

“รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ” อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ให้ความเห็นว่า ที่เด็กแห่สมัครเข้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มากที่สุดของแอดมิชชันปีนี้ เนื่องจากถ้าเด็กจะเลือกเข้าเรียนจุฬาฯ คณะครุศาสตร์ จะถือเป็นคณะที่คะแนนไม่สูงมากนัก และไม่ต้องมีการแข่งขันสูงเหมือนอย่างคณะอื่นๆ จึงถือเป็นตัวเลือกให้เด็กได้มีโอกาส อย่างไรก็ตาม จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะมีการบรรจุครู ครูผู้ช่วยในหลายอัตรา เรื่องนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านวิชาชีพ ให้แก่เด็ก เพราะหากมองถึงระบบราชการแล้วในวิชาชีพอื่นๆ อาจถูกจำกัดบทบาทอยู่บ้าง จึงทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยที่อยากรับราชการครู

รศ.ดร.สมพงษ์ ยังบอกด้วยว่า สิ่งกระตุ้นสำคัญอีกส่วน คือ ในนโยบายของ ศธ.ที่จะมีการปฏิรูประบบผลิตครูใหม่ ซึ่งถือเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตคนเข้าสู่วิชาชีพครูให้สูงขึ้น รวมไปถึงการประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งสวัสดิการ ค่าครองชีพต่างๆ ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตรงนี้จึงถือเป็นแรงจูงใจสำคัญ

“การที่เด็กแห่เรียนครูถือเป็นโอกาสทองที่สุด ซึ่งสะท้อนได้ว่า ในอนาคตเราจะได้คนดี คนเก่ง มีความตั้งใจ กลับเข้าสู่วิชาชีพครูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องรักษาสถานภาพในช่วงรอยต่อเมื่อเด็กเรียนจบจน กระทั่งการบรรจุเข้ารับราชการไม่ให้เกิดปัญหาอย่างในอดีต ซึ่งถือเป็นการกอบกู้ภาพลักษณ์ของครูให้กลับมาอีกครั้ง” รศ.ดร.สมพงษ์ ให้ภาพ

สอดคล้องกับ “ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์” รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ในฐานะอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ อธิบายว่า แนวโน้มที่ทำให้เด็กสนใจเรียนครู คือ 1.รัฐบาลชุดหลังๆ มานี้จะพยายามผลักดัน กระตุ้นความสำคัญแก่วิชาชีพครู ให้ความเอาใจใส่เชิงมากขึ้น ทั้งเรื่องทุนเรียนครูที่ค่อนข้างชัดเจน 2.อนาคตมีแนวโน้มขาดแคลนครูสูง เพราะจะมีครูเกษียณราชการจำนวนมาก ทำให้โอกาสการมีงานทำของบัณฑิตครูมีเพิ่มขึ้นไปด้วย 3.ระบบการดูแลวิชาชีพ ทั้งการเลื่อนตำแหน่ง วิทยฐานะ เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

“ค่านิยมเดิมๆ ของผู้ปกครอง และเด็กที่ต้องการเข้าสู่วิชาชีพชั้นสูง ค่าตอบแทนดีๆ อย่าง แพทย์ วิศวะ ขณะนี้เริ่มคลายตัวลง เพราะเด็กรุ่นใหม่มีแนวคิดที่เปลี่ยนไปมีการมองถึงคุณค่าของชีวิตหันมาทำงาน เพื่อสังคม ค่านิยมในวิชาชีพ จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินอย่างเดียว ทั้งนี้ก็ต้องตามดูต่อไปว่าเด็กเหล่านี้จะสามารถอยู่กับวิชาชีพนี้ได้นานแค่ ไหน” อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งคำถาม

ศ.ไพฑูรย์ แสดงความเชื่อมั่นว่า ความสนใจในวิชาชีพครูจะมีอย่างต่อเนื่องอีก 4-5 ปี ดังนั้น ศธ.ต้องเข้ามามีส่วนช่วย คือ ให้ความสำคัญกับคณะ/สาขาในสถาบันผลิตครู เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทุกแห่งถือเป็นโอกาสดีที่ต้องเร่งปรับตัว ต้องจัดระบบสร้างความโดดเด่น ท้าทาย เพื่อให้เด็กพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้กลุ่มของคณบดีคณครุศาสตร์/ศึกษาศาตร์ ต้องเร่งพูดคุยกันถึงระบบการจัดการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่

“อยากฝากถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่าเมื่อเด็กจบไปเข้าสู่วิชาชีพแล้วต้องดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งการเลื่อนตำแหน่งต้องให้โอกาสในการทำงาน ระบบต้องเปิดให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมามีระบบพรรคพวก เด็กจบใหม่ถูกกลืน ระบบวิทยฐานะ ไม่ค่อยส่งเสริมให้ครูลงสู่กระบวนการพัฒนาความรู้ของเด็กอย่างแท้จริง ที่สำคัญคือแรงจูงใจเล็กๆน้อยๆ อย่างการให้รางวัลครูที่ทำงานดี ตรงนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญ เพราะที่ผ่านมาภาพเหล่านี้ยังไม่ชัดเจน ครูใหม่ๆ จึงไม่ค่อยมีการพัฒนาตัวเอง” ศ.ไพฑูรย์ ฝากแง่คิดทิ้งท้าย

Latest Activity

posted a new message cheapest comprehensive car insurance.
4 years ago
posted a new message purchasing CARISOPRODOL with overnight delivery.
4 years ago
posted a new message Acyclovir p not working.
4 years ago
posted a new message cheap medical insurance.
4 years ago
posted a new message free fedex delivery Diazepam.
4 years ago
posted a new message buy cod Soma.
4 years ago
posted a new message Buy generic TRAMADOL no prescription.
4 years ago
posted a new message free gov credit report.
4 years ago
posted a new message buy levitra online gameday de.
4 years ago
posted a new message ohio health insurance carriers.
4 years ago

Top Contributors

78
Naher_Poher
10
napasinn
1
ไต้ฝุ่น นภสินธุ์ เ

Share

Powered by